AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA

Aktywność turystyczna mie­szkańców różnych krajów “przemysłowych świata jest niejedna­kowa: w 1966 r. na każde 1000 mieszkańców Szwajcarii wyjeż­dżało za granicę 390 osób, z Kanady 326, z krajów Beneluksu 312, z Francji 239, z RFN 215, a ze Stanów Zjednoczonych tyl­ko 112. Charakterystyczny jest silny ruch turystyczny, pomiędzy kra­jami maiacymi wspólny . lub-pokrewny., język. Przykładem tego są kontakty turystyęzne Belgii i Francji, RFNJL Austrii, a prze­de wszystkim Wielkiej Brytanii która 60°/o dochodów turystycz­nych uzyskuje od’turystów pochodzących z krajów posługują­cych się językiem angielskim. Brak bariery językowej okazuje się ważnym’ęzynnikietoi przyciągającym turystów.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)