CZYNNIKI SPOŁECZNO- EKONOMICZNE

Czynniki społeczno-ekonomiczne odgrywają główną rolę w rozwoju turystyki międzynarodowej. Szczegól­nie duże znaczenie ma coraz intensywniejszy rozwój stosunków ekonomicznych pomiędzy państwami w związku z nasilającym się międzynarodowym podziałem pracy. Ważną przesłankę material­ną rozwoju turystyki międzynarodowej stanowił rozwój handlu międzynarodowego oraz współczesnego transportu.W świecie kapitalistycznym turystyka międzynarodowa roz­wija się dotychczas głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i krajach europejskich. Wysoka stopa życiowa umożliwia tam włączenie się do masowej turystyki średniozamożnych warstw ludności.

 

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)