KONTAKTY TURYSTYCZNE

Kontakty turystyczne (głównie pomiędzy krajami są­siednimi) umacniały się coraz bardziej i rozszerzały. Rozwojowi turystyki sprzyjało podpisanie specjalnych umów pomiędzy eu­ropejskimi ‚krajami kapitalistycznymi. Przewidywały one między innymi wzajemną wymianę dużych grup turystów (studenci, uczniowie) w okresie urlopów i świąt. Oprócz turystyki indy­widualnej, reprezentowanej przez przedstawicieli klas posiada­jących, rozwija się także turystyka masowa. Turystyka zagra­niczna nie jest już traktowana jako luksus, dostępny tylko dla uprzywilejowanej mniejszości.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)