KORZYSTNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardzo korzystna dla przedsiębiorstw^,turystycznych jest sprzedaż licencji, dla myśliwych,. których liczba stale wzrasta. W sezonie myśliwskim 1966 r. w. Polsce przebywało 1500 my­śliwych.; z zagranicy. Największa, liczba myśliwych przybywa z RFN, Austrii, Belgii, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Sta­nów, Zjednoczonych, to znaczy z. wysoko uprzemysłowionych krajów kapitalistycznych. W celu spopularyzowania , tej formy turystyki odbyła się w roku 1965 W;Brnie, wystawa, trofeów my­śliwskich, . a w,  roku 1971 światowa wystawa myśliwska iw. Bu­dapeszcie. Dążenie krajów do przyciągnięcia myśliwych tłuma­czy się tym, że ta kategoria turystów jest szczególnie zamożna, co pozwala uzyskiwać wysokie dochody.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)