KRÓTKOTERMINOWE WYJAZDY

Krótkoterminowe wyjazdy za­graniczne stają się coraz bardziej dostępne dla szerokich warstw ludności o średnim poziomie dochodów. Największe przedsię­biorstwa turystyczne traktują rozwój turystyki masowej, jako źródło wielkich dochodów. Dużą uwagę poświęca się także rozwojowi turystyki w kra­jach socjalistycznych, w tym również w ZSRR. W uchwałach XXIV Zjazdu KPZR stwierdza się: „Należy stworzyć warunki dla wszechstronnego rozwoju turystyki, należy wzmocnić jej ba­zę materialną, rozwijać sieć tras turystycznych rzecznych, mor­skich, kolejowych, samochodowych i lotniczych, przyspieszyć bu­dowę hoteli, campingów i innych obiektów turystycznych”.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)