LICZBA TURYSTÓW

Przez liczbę turystów rozumie się liczbę przyjazdów turystów za­granicznych do określonego kraju. Ponieważ jeden turysta zwiedza nie­kiedy jednocześnie kilka krajów, ogólna liczba turystów jest nieco mniej­sza niż lic2ba przyjazdów. W związku z tym, ie praktycznie czasem nie­możliwe jest wydzielenie liczby turystów na podstawie liczby przyjazdów, w statystyce turystyki międzynarodowej często używa się terminu „liczba turystów” zamiast „liczba przyjazdów”.Należy zaznaczyć, że wyniki te były osiągnięte w ciągu czte­rech lat po zakończeniu drugiej wojny światowej, podczas gdy po pierwszej wojnie światowej, kiedy skutki wojny były mniej dotkliwe, turystyka zagraniczna zaczęła się rozwijać na większą skalę dopiero po roku 1926, to znaczy po ośmiu latach od zakoń­czenia wojny.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)