NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNE OBIEKTY

Jednakże rozwojowi, turystyki międzynarodowej zaczęło to­warzyszyć zjawisko wyrębu’.lasów, spowodowane tworzeniem kompleksów turystycznych,-które wymagają odpowiedniego tere­nu pod budowę (dzieje się to’ zwykle w malowniczych, zalesio­nych terenach).  Do najbardziej atrakcyjnych obiektów turystycznych^należą parki narodowe.-Parki_narodowe-w^Stanach ZjednoczonychTod- wiedza,rocznie 90 min- turystów krajowych i zagranicznych. W tej sytuacji nawet najbardziej. prawidłowy stosunek organiza­torów. wycieczek do przyrody^nie pozwoli-uniknąć wypłaszania zwierzyny i niszczenia roślinności ze względu na: ogromną liczbę ludzi odwiedzających:niewielkie! stosunkowo tereny-parków na­rodowych.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)