OKRES WYZWALANIA

Końcowe lata 40-te można uważać za okres wznowienia po­wojennej turystyki międzynarodowej. Podstawą do takiego twierdzenia są następujące dane: ogólna liczba turystów zagra­nicznych w świecie w 1947 r. wyniosła 16,6 min (przyjazdy), a w 1948 r. — ponad 20 min. W przededniu pierwszej wojny światowej zarejestrowano w świecie 18—19 min turystów zagra­nicznych (przyjazdy) rocznie. W ten sposób pod względem liczby turystów zagranicznych poziom przedwojenny został osiągnięty w 1949 r.Wszystkie dane dotyczące turystów w świecie w poszczególnych krajach oraz wartość dochodów z turystyki i wydatków na turystykę po­dane są według danych statystycznych Międzynarodowego Związku Ofi­cjalnych Organizacji Turystycznych UIOOT (Union Internationale des Organisations Officielles de Tourisme) publikowanych w „International Travel Statistics”.

 

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)