POSTĘPUJĄCY ROZWÓJ

Z jed­nej strony od postępującego, rozwoju i modernizacji środków transportu, z drugiej. od powstania i rozwoju-turystyki między­narodowej w krajach odgrywających dotąd znikomą rolę w świa­towym ruchu turystycznym.Całkowicie .wyraźną tendencją w międzykontynentalnym ru­chu turystycznym, jest spadek znaczenia : transportu morskiego (tak pod względem udziału w ogólnych przewozach, jak i w licz­bach bezwzględnych). Przyczyną tego zjawiska jest ogromne skrócenie czasu podróży w przypadku korzystania z samolotu, co dla podstawowej masy turystów, dysponujących ograniczonym czasem urlopu, jest bardzo istotne, a także obniżenie,-ceny bile­tów lotniczych (chociaż w niektórych krajach kapitalistycznych w ostatnich dwóch — trzech latach nastąpiła podwyżka cen bi­letów na dalekich trasach).

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)