PRZELUDNIENIE UZDROWISK

W wyniku „przeludnienia” uzdrowisk i kąpielisk nadmorskich coraz większa lkzba^turystów-kieruje się do strefjturyśtyężnych położonych nad brzegami, rzek i jezior. Obecnie ośrodki i strefy wypoczynkowe położone nadTezióramiTSzwajcarii, Austrii, .Wiel­kiej Brytanii, Węgier, Polski Linnych krajów-należą do najbar­dziej popularnych regionów- turystycznych. Jednakże liczne zbior­niki wody słodkiej ,w-wyniku nadmiernego,wykorzystywania wo­dy dla potrzeb przemysłu oraz jej zanieczyszczenia wykorzysty­wane są dla celów rekreacyjnych w niewielkim stopniura nie­które, np. Wielkie-Jeziora w.,Stanach Zjednoczonych lub Ren w Europie Zachodniej, utraciły znaczenie z ^punktu widzenia tu­rystyki i wypoczynku.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)