ROZWÓJ TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ

Rozwój turystyki zagranicznej w Europie Zachod­niej nie był jednakowo szybki we wszystkich krajach. Początko­wo najliczniejsze grupy turystów kierowały się do krajów skan­dynawskich, Austrii, RFN, Hiszpanii, Włoch i Francji. Turysty­ka międzynarodowa miała w tym okresie wyłącznie wewnątrz- europejski charakter, przy czym przeważały podróże do krajów sąsiednich. I tak wśród turystów zagranicznych w Norwegii przeważali przede wszystkim Szwedzi, Duńczycy i Anglicy; w Szwajcarii — Francuzi, we Francji — Anglicy, Belgowie itd. Napływ turystów ze Stanów Zjednoczonych do Europy był jesz­cze bardzo ograniczony.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)