TRUDNA SYTUACJA EKONOMICZNA

Licznym kra­jom nie udało się uporządkować obiegu pieniężnego. W niektó­rych krajach inflacja przybrała ogromne rozmiary, a wartość pieniądza gwałtownie spadła. W końcu lat 40-tych przeprowa­dzona została w szeregu krajach dewaluacja waluty. Kryzys walutowy w świecie kapitalistycznym przeciągnął się do poło­wy lat 50-tych. W okresie tym kraje Europy Zachodniej miały z reguły ujemne salda bilansu płatniczego. Trudna sytuacja ekonomiczna, ostry deficyt dewiz, a zwłasz­cza „głód dolarowy”, spowodowały konieczność znalezienia źró­deł wpływów walutowych.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)