TRUDNE WARUNKI

W związku z tym’ dąży się do zwiedzania miejsc historycznych, zabytków, a także do zaznajomienia się ze skarbami sztuki i architektury.Przeważająca część międzynarodowego ruchu turystycznego przypadała na Europę. Więzy pokrewieństwa oraz językowe, łą­czące ludność krajów europejskich i pozaeuropejskich, były głó­wnym stymulatorem podróży zagranicznych. Turystyka zagra­niczna miała jednak wtedy głównie charakter indywidualny.Druga wojna światowa gwałtownie zahamowała rozwój tu­rystyki międzynarodowej. Po wojnie rozwijała się ona w głów­nym makroregionie turystycznym — Europie — w bardzo trud­nych warunkach.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)