UDZIAŁ TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH

Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie zwiedzają­cych wystawy i targi bywa różny. Tak na przykład w Paryżu, targi w roku 1961 odwiedziło 3 min osób, w tym 310 tys. cu­dzoziemców, w Lipsku w roku 1960 na 590 tys. zwiedzających było 70,4 tys. cudzoziemców. Fakt, że większość targów organi­zowana jest systematycznie, w tym samym czasie, ma duże zna- czenie dla turystyki.międzynarodowej, Prawie wszystkie-targi organizowane są„co roku,niektóre,nawet.dwa,xazy, w„ciągu,xoku (na wiosnę i w jesieni). Pozwala.to lepiej, organizować^skuteczną reklamę turystyczną sprzyja sprawniejszej pracy całej infra­struktury, turystycznej. Większa część’ targów’ organizowana jest w okresie wiosen­nym, począwszy od marca i osiąga maksimumjw maju.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)