WYMIANA TURYSTYCZNA

W uchwale Komitetu Centralnego KPZR, Rady Ministrów ZSRR i Wszechzwiązkowej Centralnej Rady Związków Zawodo­wych „O środkach prowadzących do dalszego rozwoju turystyki i wypoczynku w kraju”, opublikowanej w „Prawdzie” 26 czerw­ca 1969 r., przewiduje się stworzenie potężnej bazy materialnej dla turystyki, przekształcenie turystyki w ważną gałąź zajmu­jącą się obsługą ludności. Wydatki na turystykę powinny wzros­nąć do 1,4 mld rubli (sześciokrotnie w okresie planu 5-letniego). Wiele nowych regionów zostanie objętych trasami turystyczny­mi. Wzrasta wymiana turystyczna pomiędzy ZSRR a innymi kra­jami. Obecnie ZSRR odwiedza rocznie Ok. 3 min turystów zagra­nicznych i mniej więcej tyle samo obywateli radzieckich wy­jeżdża za granicę.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)