WYNIKI BADAŃ

Wynik badań był następujący: na­pływ turystów zagranicznych spowodował dysproporcje w struk­turze zawodowej ludności, w wyniku rozbudowy drobnych za­kładów przemysłowych i handlowych (np. zakłady remontu sa­mochodów, piekarnie itp.) w stopniu przewyższającym potrzeby stałej ludności. Często ludność, która mogłaby pracować w rol­nictwie lub wielkich zakładach przemysłowych woli zajmować się obsługą turystów.W regionach, gdzie występuje deficyt siły roboczej w rolni­ctwie i przemyśle, przechwytywanie części siły roboczej przez turystykę wywiera bardzo niekorzystny wpływ na gospodarkę wielu krajów kapitalistycznych.

Witaj na moim serwisie 🙂 Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata, opisów moich podróży oraz rad jak tanio podróżować:) Zapraszam do śledzenia mojego serwisu:)
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)